Happy Birthday

Key G
3 chords G, C, D

Strumming
90 bpm
Pattern : DXDUDU

   G      D
Happy Birthday to You
         G
Happy Birthday to You
          C
Happy Birthday dear Shira
   G    D G
Happy Birthday to You