Happy Birthday

Key C
3 chords C, F, G

Strumming
90 bpm
Pattern : DXDUDU

   C      G
Happy Birthday to You

         C
Happy Birthday to You

          F
Happy Birthday dear Shira

   C    G C
Happy Birthday to You

Join in the discussion